{Language: shop(title_cat)}

{Language: ads(title_ads)}

{Language: support(title_support)}

Nguyễn Mỹ

0906 60 3389
Phòng Kinh Doanh
Kim Vy

090 789 2809
Phòng Kỹ Thuật
Hoài Nam

0902 41 3389

Hoa Cẩm tú cầu

{Language: shop(price)}:250,000 VNĐ
{Language: shop(total)}:500
{Language: shop(product_quality)}:mới, đẹp
{Language: shop(update_time)}:25/09/2013 08:25
{Language: shop(productCode)}:

{Language: shop(descrip)}:

Chậu hoa để bàn: 250000

{Language: shop(add_to_cart)}

Cẩm tú cầu là cây thân mộc, thân thảo, ưa bóng râm, sốn glâu năm. Lá mọc đối theo từng đốt trên cây. Hoa vô tính, lúc đầu màu trắng sau chuyển thành màu hồng hay màu tím, xanh. Cây cho hoa vào mùa xuân hè


{Language: shop(product_in_category)}

{Language: shop(price)}: 0 VNĐ

Hoa Dạ lan hương tết 2014

Hoa Dạ lan hương:
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 0 VNĐ

Hoa mào gà đỏ 03

_empty_:
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 0 VNĐ

hoa xác pháo

_empty_:
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 0 VNĐ

chậu hoa hồng

_empty_:
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 0 VNĐ

cây bắt mồi

_empty_:
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 0 VNĐ

hoa bông bụp 1

_empty_:
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 0 VNĐ

Hoa bát tiên

chiều cao:
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 80,000 VNĐ

xương rồng chậu trái tim xanh nhạt

chiều cao chậu cây:13 - 15cm
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 50,000 VNĐ

Xương rồng dĩa nhỏ

chiều cao chậu cây:14 cm
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: partner(title_partner)}