{Language: shop(title_cat)}

{Language: ads(title_ads)}

{Language: support(title_support)}

Nguyễn Mỹ

0906 60 3389
Phòng Kinh Doanh
Kim Vy

090 789 2809
Phòng Kỹ Thuật
Hoài Nam

0902 41 3389

Cây Chuỗi ngọc

{Language: shop(price)}:Liên hệ: (08) 3720 3389
{Language: shop(total)}:1,000
{Language: shop(product_quality)}:Mới - Đẹp
{Language: shop(update_time)}:11/10/2013 16:21
{Language: shop(productCode)}:

{Language: shop(descrip)}:

_empty_:

{Language: shop(add_to_cart)}

Chuỗi ngọc là loài nhiệt đới sức sống rất cao, cây có lá sắc vàng đẹp mắt, cho hoa tím trắng, quả kết chuỗi vàng như ngọc nên cây có tên là chuỗi ngọc vàng.

Cây ưa sáng, chịu hạn, chịu được cắt tỉa tạo hình, sinh trưởng quanh năm, không có mùa rụng lá.


{Language: shop(product_in_category)}

{Language: shop(price)}: 0 VNĐ

Cây Ngũ gia bì cẩm thạch

cây Ngũ gia bì cẩm thạch:
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 0 VNĐ

Cây Lưỡi mèo

cây lưỡi mèo:
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 0 VNĐ

Cây Lẻ bạn

cây lẻ bạn:
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 0 VNĐ

Cây cỏ lan chi

cây lan chi:
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 0 VNĐ

Cây Lá trắng

Chiều cao:0.4m - 1.6m
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 0 VNĐ

Cây Cô tòng lá đốm

Chiều cao:0.3m - 0.6m
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 0 VNĐ

Cây Chuỗi ngọc

Chiều cao:0.2m - 0.3m
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 0 VNĐ

Cây Cao cẳng xanh

Chiều cao:0.3m - 0.5m
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 0 VNĐ

Cây Cao cẳng sọc

Chiều cao:0.3m - 0.5m
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: partner(title_partner)}