{Language: shop(title_cat)}

{Language: ads(title_ads)}

{Language: support(title_support)}

Nguyễn Mỹ

0906 60 3389
Phòng Kinh Doanh
Kim Vy

090 789 2809
Phòng Kỹ Thuật
Hoài Nam

0902 41 3389

Cây Chiều tím

{Language: shop(price)}:Liên hệ: (08) 3720 3389
{Language: shop(total)}:1,000
{Language: shop(product_quality)}:Mới - Đẹp
{Language: shop(update_time)}:06/05/2013 07:56
{Language: shop(productCode)}:

{Language: shop(descrip)}:

Chiều cao: 0.4m - 0.8m

{Language: shop(add_to_cart)}


{Language: shop(product_in_category)}

{Language: shop(price)}: 85,000 VNĐ

Cây Hương Thảo

Hoa cây Hương Thảo:
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 0 VNĐ

cây ớt kiểng

_empty_:
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 250,000 VNĐ

Lan tứ diện hồng

chiều cao chậu cây:50 cm
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 250,000 VNĐ

Lan tứ diện đỏ

chiều cao chậu cây:35 cm
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 80,000 VNĐ

Xương rồng dĩa sứ xanh

chiều cao chậu cây:14 cm
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 80,000 VNĐ

Xương rồng chậu trái tim vàng

chiều cao chậu cây:13- 15 cm
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 0 VNĐ

Cây Tuyết sơn phi hồ

Chiều cao:0.4m - 1.5m
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 0 VNĐ

Cây Trang vàng

Chiều cao:0.3m - 0.6m
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: shop(price)}: 0 VNĐ

Cây Trang Mỹ

Chiều cao:0.4m - 0.6m
{Language: shop(add_to_cart)}
{Language: partner(title_partner)}